Haftanın 7 Günü Hizmetinizdeyiz.
Emek Cad. Seyran3 Apt Altı
No:102/F Bağlar - Diyarbakır
Telefon Numaramız
+ 90 412 235 6796
Pazartesi - Cumartesi
08:00 - 20:00
İklimlendirme Sektörü
07
Nisan

By Önen Soğutma / in , , , , , , , , , , /

ISITMA VE İKLİMLENDİRME CİHAZLARI SEKTÖRÜ
Türkiye İklimlendirme Sektörü hem hızla gelişen iç pazar talebini karşılamada hem de küresel
rekabetin yoğun olduğu uluslararası pazarlara artan ihracatı ile Türkiye ekonomisinin önemli
bir oyuncusu haline gelmektedir.
Makina imalat sektörünün en önemli ihracat kalemlerinden birisini oluşturan iklimlendirme
sektörü, son sekiz yılda ihracat miktarını dört kattan fazla artırarak 2011 yılında 3.6 milyar
dolara yakın bir ihracat seviyesine ulaşmıştır.
Sektöre ilişkin analizler göstermektedir ki eğer doğru startejiler uygulanabilirse İklimlendirme
Sektörü Türkiye’nin hem hızla artan iç talebinin karşılanmasında hem de ihracat hacminin
artırılmasında ciddi katkılar sağlamaya adaydır. Buna ek olarak bugün direk olarak sağladığı
310.000 civarı istihdam sayısının da ciddi olarak artması beklenmelidir.
Ülkemiz için önemi gittikçe artan İkimlendirme Sektörünün uzun vadeli hedeflerinin
oluşturulması ve bu hedeflere hangi stratejiler ile ulaşılacağı bu çalışmanın konusunu
oluşturmaktadır.

Sektörün Tanımı ve Bileşenleri
İklimlendirme, konfor, hijyen ve özel proses ihtiyaçlarının karşılanması için çevre şartlarının
ısıl prosesler ve sistemler kullanılarak kontrol altına alınması ve insanlığın hizmetine
sunulması bilimi olarak ifade edilebilir. Bu tanım dikkate alındığında, iklimlendirme
sektörünün kapsamı; ısıtma, soğutma, havalandırma, hava şartlandırma (klima) sistem ve
ekipmanlarını içermektedir. Bu kapsamda sektörün uluslararası kabul görmüş HVAC-R
çerçevesi korunurken özellikle tesisat yalıtımı başta olmak üzere pompa, vana, birleştirme
elemanı ve benzeri sektörlerle de çok yakın çalıştığı ve aynı kategorilerde değerlendirilmesi
gerektiğine de vurgu yapılmaktadır.
Bir taraftan yükselen kişi başına düşen milli geliri ile Türkiye iklimlendirme pazarı gittikçe
büyürken bir yandan da Türkiye’de üretilen İklimlendirme Sektörü ürünleri, dış piyasada
büyük bir atılım içerisine girmiştir.
Dünya çapında firmalarla rekabet edebilecek teknolojik seviyeye ulaşan sektör, gelecekte
dünyada liderliğe oynayacak bir oyuncu olabilme potansiyeli taşımaktadır ve bu potansiyelini
gerçekleştirmek için büyük çaba sarf etmektedir.

Sahip olduğu potansiyel ile gün geçtikçe hem ihracatını hem de iç piyasa satışlarını artıran
Türk İklimlendirme sektörü, oldukça etkin çalışan sivil toplum kuruluşlarına sahiptir. Bu
sayede sektörün ortak hareket edebilme kabiliyeti gün geçtikçe artmaktadır.

Önen Soğutma olarak SOSİAD ın tüm faaliyetlerini desteklemekteyiz.

Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği web sitesinden alınan 2017 raporudur.